top of page

גן אומנות

גן עינב, פרדס-חנה

הפרויקט נוצר במסגרת תוכנית M21 של משרד החינוך ללמידה מוטת עתיד.

בחללי הגן השונים יצרנו סביבות התנסות המאפשרות למידה אישית ושיתופית בין הילדים,

תוך חוויה מעשית - שילוב של משחק, יצירה ועבודה.


מתוך תוכנית עבודה שנתית של הגן בנושא "אומנות מסביב לעולם"

נוצרו איזורי יצירה מגוונים: עמדת יצירה בחומרים ממוחזרים, עמדת עבודה נגריה,

עמדת קדרות וקרמיקה, עמדת פיסול קינטי, עמדות ציור בעמידה כולל שולחנות אור,

קירות פעילים(לוחות מחיקים ומגנטיים, פג-בורד, לוחות הקרנה).
 

גם איזורי משחק ופעילות (פינה רכה, ספריה, פינת טבע, איזור משחק סוציודרמטי,

משק בית,  קיבלו טוויסט מעניין ע"י ריהוט מודולרי המאפשר שינוים בצורה קלה

בהתאם לצורך ובכך מתקיימת דו-שימושיות בחלל.

 

bottom of page