top of page

גן מייקרים

גן דולב, פרדס-חנה

הפרויקט נוצר במסגרת תוכנית M21 של משרד החינוך ללמידה מוטת עתיד.

בחללי הגן השונים יצרנו סביבות התנסות המאפשרות

למידה אישית ושיתופית בין הילדים, תוך חוויה מעשית.
 

עוגן מרכזי בתוכנית היה הקמת מעבדה טכנולוגית יזמית לחקר ויצירה.

לצד סביבות עבודה ייעודיות (איזור יצירה, נגריה, עמדות ציור, לוחות פעילים,

שולחנות פיסול קינטי, עמדת בניה בקוביות) שימוש בכלים טכנולוגיים

(מדפסת תלת-מימד, מחשבים, מיקרוסקופים דיגיטליים, מכונות תפירה)

וכלי יצירה חשמלים וידיניים (מברגות, פטישים, מברגים, מלחמים).
גם איזורי משחק ופעילות (פינה רכה, ספריה, פינת טבע, איזור משחק סוציודרמטי,

משק בית,  קיבלו טוויסט מעניין ע"י ריהוט מודולרי המאפשר שינוים בצורה קלה

בהתאם לצורך ובכך מתקיימת דו-שימושיות בחלל.

bottom of page