top of page

כיתת חקר

בי"ס לפיד המ"ה, לפיד

החלל עוצב לפי עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד, ככיתת חקר המשותפת לכל תלמידי בית הספר,

בה מתקיימות פעילויות תגבור או העשרה מהשיעורים המתנהלים בכיתות האם.

בשיעורים מסוימים תהיה מורה בכיתה שתתן הנחיה
ותהווה מקור ידע

שניתן להישען עליו,הן בהוראות טכניות והן במידע הנדרש לחוקרים הצעירים,

אך בשיעורים מסוימים תהיה למידה עצמאית של התלמידים ללא מבוגר צמוד.
לאחר תהליך אפיון פדגוגי נעשה תכנון אדריכלות פנים המאפשר אופי למידה גמיש.

סידור הריהוט בחלל מאפשר יצירת פינות למידה חדשות
בנוסף לעמדות עבודה קבועות:

עמדות מחשב, עמדת צילום עצמי, ספריה מותאמת, קירות מפעילים, במה לפרזנטציות,

בוטים ללמידה משותפת. פתרונות ישיבה מגוונים המאפשרים ישיבה נוחה

וממשוכת לצד פתרונות אפורמליים לישיבה חוויתית ומהנה.

bottom of page