top of page

כיתת חלומות

בי"ס מישרים, שוהם

הפרויקט התקיים בבית ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים,

תחת קונספט מרחב חלומות. מטרת הכיתה היא לעודד חלימת חלומות

תוך כדי הגברת שימוש בשיח דבור.

תכנון החלל התבסס על יצירת מרחבים מעודדי למידה בדרכים יצירתיות

תוך כדי ניצול ההזדמנויות וההיבטים הטכנולוגיים.
יצירת פינות משתנות ע"י התאמת ריהוט קאסטום לחדר הכיתה

מאפשר דינמיות לקיים עבודה אישית,זוגית וקבוצתית על מנת לפתח

את השיח הדבור ואת השיתופיות והגלוקליות.
 

קירות פעילות מרחיבים את השימוש בחלל קטן יחסית.

פתרונות ישיבה מגוונים מאפשרים לכל תלמיד בחירה של איזור בנוחות המתאים עבורו.

bottom of page